مسئولین آب و فاضلاب استان همدان ضمن بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران، با آقای ریحانی مدیرعامل شرکت طی نشست هایی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این دیدارها مدیر عامل آب و فاضلاب استان همدان جناب آقای مهندس حسینی، معاونت فنی مهندس بختیاری فر، معاونت بهره برداری مهندس نیکزاد و معاونت مال و پیشتیبانی جناب آقای قربانی  و همچنین آقای جلالی مدیر امور کبودرآهنگ حضور داشتند.