مسئولین آب و فاضلاب ابهر جناب آقای عسگری و همراهان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید بعمل آوردند. در این بازدید نشستی بین جناب آقای ریحانی مدیریت عامل شرکت و جناب آقای عسگری برقرار گردید و پیرامون مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد.