مدیر بازرگانی آب و فاضلاب استان اردبیل در معیت همراهان از غرفه آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران بازدید به عمل آوردند و طی نشستی در این غرفه با آقای ریحانی مدیریت عامل بحث و تبادل نظر نمودند.