مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران با جناب آقای ریحانی مدیریت شرکت ملاقات داشتند. در این دیدارها مهندس باقری پور مدیر آب و فاضلاب استان یزد و همچنین مهندس اسکندری مدیر بازرگانی آب و فاضلاب استان یزد حضور داشتند.
مسئولان آب منطقه ای یزد نیز در این نمایشگاه از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نموده و با آقای ریحانی مدیرعامل به بحث و تبادل نظر پرداختند.