حضور مسئولین آب و فاضلاب استان کردستان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی
در سال 1396و بحث و گفتگو با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود با جناب مهندس ریحانی پرداختند.