دیدار مهمانان خارجی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات و ملاقات با مدیریت محترم  شرکت آبرسان  طلوع بهاررود  جناب ریحانی