حضور مسئولین آب و فاضلاب استان کرمان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات استان تهران و ملاقات با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی